Een jonge danser ontvangen? Schrijf u in voor dit unieke avontuur!

De Mosa Ballet School leidt getalenteerde jonge dansers uit alle uithoeken van de wereld op. U kunt bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling door hen tijdens de weekends en schoolvakanties een warme thuisomgeving te bieden.

Samenleven met een jong talent dat soms van de andere kant van de wereld komt, is een multiculturele en verrijkende ervaring die u nooit meer zult vergeten.

 Wanneer de jonge danser bij u woont, wordt hij/zij echt deel van het gezin. Er ontstaat een band en lief en leed worden met elkaar gedeeld.

Concreet

Het is mogelijk de jonge danser te verwelkomen in de weekends en tijdens de schoolvakanties of tijdens de laatste twee weken van augustus tijdens onze Intensieve Cursussen Frans.

De Mosa Ballet School zorgt ervoor dat de danser en het gastgezin bij elkaar passen door met elkaars verwachtingen rekening te houden.

Er zijn geen voorwaarden betreffende de leeftijd, het beroep of de persoonlijke situatie van het gastgezin en er wordt geen rekening gehouden met de samenstelling ervan.

Voor het jaar 2023-2024:

 • De Mosa betaalt het gastgezin een bedrag van 18 EUR per nacht.
 • De student betaalt de Mosa 15 EUR per nacht bij het gastgezin.

De facturen worden maandelijks opgesteld.

Hoe kan ik een gastgezin worden?

Het enige wat u moet doen, is een korte formulier invullen.

We zullen snel contact met u opnemen om een afspraak bij u thuis te maken.

Bij vragen kunt u steeds een e-mail sturen naar hostfamilies@mosaballetschool.eu

De Mosa Ballet School dankt u van harte namens alle jonge dansers die soms van heinde en verre komen om hun droom te verwezenlijken.

Gastgezin worden

Hoe wordt de koppeling tussen de student en zijn/haar toekomstige gastgezin georganiseerd?

Elk kind en elk gezin is uniek! Persoonlijke ondersteuning is de sleutel tot een succesvolle ervaring.

Wij analyseren elke ontvangen aanvraag zorgvuldig en organiseren een huisbezoek voor een diepgaand interview met elk gastgezin. Wij gaan na of aan alle voorwaarden is voldaan en of het gezin een omgeving biedt die strookt met de zorgzame en op samenwerking gerichte geest van de school.

Ons team beoordeelt vervolgens de mogelijke matches en wijst het kind toe aan een gezin, rekening houdend met zoveel mogelijk informatie.
De ontmoeting van het gastgezin met de leerling en zijn/haar ouders vindt uiterlijk aan het begin van het schooljaar plaats.
Het Mosa team blijft bijzonder alert op eventuele problemen tussen de leerling en het gastgezin.
De dialoog tussen het gastgezin, het kind, zijn/haar ouders en Mosa wordt altijd aangemoedigd.

Gastgezin worden

FAQ

Voorwaarden voor de gezinnen:

 • Beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden
 • Beschikken over een familiale verzekering
 • Geen voorwaarden opleggen rond de afkomst, godsdienst of andere discriminerende factoren ten aanzien van de jonge danser
 • Een kamer voor één persoon aanbieden of een kamer delen met een ander kind in het gezin
 • De jonge danser de mogelijkheid geven om in een rustige en aangepaste ruimte te werken
 • Bij voorkeur een rookvrije omgeving aanbieden

Wanneer de jonge danser bij het gastgezin woont, wordt hij/zij echt deel van het gezin.

De gastgezinnen hebben dan ook enkele verbintenissen:

 • Het is belangrijk dat de leerling zich welkom voelt. Goede communicatie is van cruciaal belang. Het gastgezin dient rekening te houden met de wensen van de jonge danser (bijvoorbeeld geen te drukke weekenden inplannen als de weken erg druk en stresserend zijn geweest)
 • Zorgen voor medische opvolging, indien nodig
 • Waken over de slaapkwaliteit en de voeding van de jonge danser
 • Een internetverbinding van goede kwaliteit bieden om de lessen optimaal te kunnen voorbereiden en met het land van herkomst te kunnen communiceren
 • Elk weekend de danskleding (tunieken, maillots, enz.) wassen
 • Het schooltraject van de jonge danser opvolgen met het Athénée Charles Rogier en de Mosa Ballet School. Hulp bij het huiswerk is welkom als de leerling moeilijkheden ondervindt
 • Contact opnemen met de school als u het relevant of nodig acht

Het gastgezin zorgt voor kost en inwoon en regelt, indien mogelijk, vervoer van en naar de school.

Reizen met het openbaar vervoer, eventuele medische kosten, telefoon-/communicatiekosten en eventuele vrijetijdsactiviteiten (bioscoop, buitenschoolse activiteiten, uitstapjes met vrienden, enz.) zijn voor rekening van de leerling.

Het gastgezin ontvangt geen vergoeding als zodanig. Er is echter een vergoeding van 18 EUR per nacht voorzien.

Het gastgezin is niet de wettelijke voogd/verantwoordelijke voor de jonge danser.

Voorts blijven het Athénée Charles Rogier en de Mosa Ballet School tijdens het jaar beschikbaar om de nodige ondersteuning te geven.

Als u op het moment van inschrijving een aanvraag heeft gedaan voor een gastgezin voor uw kind (voor de duur van de augustus intensieve cursus Frans of voor het hele schooljaar), zal het team van de Mosa Ballet School contact met u opnemen.

Er zal een gezin voor uw kind worden voorgesteld zodra alle aanvragen en verzoeken zijn verzameld en geanalyseerd. Als u vragen heeft over uw aanvraag, kunt u contact met ons opnemen via hostfamilies@mosaballetschool.eu.