Terugblik op de training voor aangepaste en inclusieve dans van de maand november

In november van vorig jaar hadden we het voorrecht om Florent Devlesaver, een hedendaagse rolstoeldanser, te verwelkomen als onderdeel van een training in aangepaste en inclusieve dans aan de Mosa Ballet School.

Gedurende 5 dagen hadden de deelnemers aan deze training de mogelijkheid om theoretische en praktische fundamenten te verwerven die van waarde zullen zijn in het kader van hun professionele en artistieke praktijk.

Praktische workshops stelden verschillende bewoners van SAJA Le Tabuchet van de Groupe santé CHC, die mentale of motorische beperkingen hebben, in staat om de danslessen bij te wonen die tijdens deze training aan de Mosa Ballet School werden gegeven. Ze waren bijzonder ontvankelijk voor de geteste lessen.Samen met de laatstejaarsstudenten van Mosa was dit een gelegenheid voor de hele groep om zeldzame momenten te delen, waarbij elke persoon verbinding maakte met de ander. Deze dagen boden ook de mogelijkheid om bepaalde vooroordelen over handicap te heroverwegen en perspectieven te verbreden.

Ik waardeerde deze training omdat deze zowel theoretische als praktische aspecten combineerde, waardoor we met name bijna onmiddellijk konden beginnen met lesgeven. Tenslotte is het interessant om het perspectief van Florent te hebben, die geen academisch profiel heeft maar eerder vertrouwt op zijn persoonlijke ervaring als danser.


Getuigenis van Fleur, deelnemer aan de training.

We danken Florent voor het delen van zijn expertise, evenals alle deelnemers voor hun deelname aan deze ongelooflijke menselijke ervaring.

Lees het artikel van de RTBFGelukkig nieuwjaar