Main Program (12-18)


Beschrijving

De Main Program is georganiseerd in 6 dansniveaus en is gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het is een hybride programma dat bestaat uit intensieve dansbeoefening op hoog niveau verbonden aan het algemeen secundair onderwijs binnen onze partnerschool, het Athénée Charles Rogier, gevestigd op korte afstand van de Mosa Ballet School.

Elke leerling bij Mosa volgt, parallel aan de dansopleiding, een schoolopleiding waarmee ze een diploma secundair onderwijs kunnen behalen. De schema's zijn aangepast aan de dansers, waardoor ze twee veeleisende cursussen met elkaar kunnen verzoenen. 

Studenten ouder dan 16 jaar mogen ook onder strikte voorwaarden alternatief secundair onderwijs volgen


• Studenten moeten al een stevige academische basis hebben en moeten verder studeren. Concreet moeten deze leerlingen eerst jaar 4 van de middelbare school hebben afgerond (doorgaans leerlingen van 15-16 jaar). Voor studenten die momenteel bij Mosa zijn ingeschreven, komen in aanmerking komende studenten die jaar 4 van de middelbare school afronden en degenen die momenteel in Luik 1 in jaar 5 of 6 zijn ingeschreven. Inkomende studenten voor 2023-2024 moeten de gelijkwaardigheid op het overheidsportaal controleren (www.equivalences.cfwb). Ons team kan helpen waar nodig.

• Studenten moeten voor een voltijds schoolprogramma ingeschreven zijn, dat moet leiden tot het baccalaureaat of gelijk moet staan aan een volledig jaar hoger/post-secundair onderwijs.  

• Studenten moeten hun inzet en motivatie voor hun academische studies aantonen door hun rapportkaarten en bewijs van aanwezigheid in te dienen. Houd er rekening mee dat inschrijving zonder echte inzet tot uitsluiting van Mosa kan leiden.  

• Studenten moeten hetzelfde academisch rooster volgen als degenen die les volgen in Luik 1, d.w.z. in de Mosa-lokalen van 8.10 uur tot 12.30 uur studeren.  

Om logistieke en veiligheidsredenen moet elke student die zich wil inschrijven voor een extern schoolprogramma bovendien minstens 16 jaar oud zijn op 31 december onmiddellijk na de start van het schooljaar. Voor studenten jonger dan 18 jaar hebben we voorafgaande schriftelijke toestemming van hun ouders en/of wettelijke voogden nodig.  

Ten slotte zullen studenten verplichte Franse lessen moeten volgen als ze niet minimaal een B1-niveau volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR) hebben. Het lesgeld is inclusief 1 uur Franse les per week. Extra cursussen worden tegen betaling aangeboden.


Een typische doordeweekse dag begint 's ochtends met verplichte cursussen in het Athénée Charles Rogier, gevolgd door een lunchpauze bij Mosa. De middagen staan in het teken van dans. Kernvakken zijn klassiek ballet, spitzentechniek/mannentechniek, repertoire en pas de deux. Aanverwante onderwerpen zijn onder andere hedendaagse dans, improvisatie, karakterdans, oude dansen, kunstgeschiedenis en dansgeschiedenis, muziek en dansanatomie. Ten slotte dragen yoga-, pilates- en tai chi-sessies bij aan het algehele welzijn van onze studenten

Rooster

Het aantal uren dansopleiding neemt geleidelijk toe tot 26u30 in de derde cyclus. Tegelijkertijd gaat het algemeen onderwijsrooster van het Athénée Charles Rogier van 26 uur in het eerste secundair naar 20 uur in de laatste cyclus.

Eerste jaar: 14 uur dans en aanverwante disciplines (+26 uur algemeen vormend onderwijs)

Tweede jaar: 15 uur dans en aanverwante disciplines (+25 uur algemeen vormend onderwijs)

Derde jaar: 15.30 uur dans en aanverwante disciplines (+23 uur algemeen vormend onderwijs)

Vierde jaar: 22 uur dans en aanverwante disciplines (+23 uur algemeen vormend onderwijs)

Vijfde and zesde jaar: 26.30 uur dans en aanverwante disciplines (+20 uur algemeen vormend onderwijs voor ingeschrevenen op Charles Rogier)


Voor wie?

Elke student van 12 tot 18 jaar die een professionele opleiding klassiek en hedendaags ballet op hoog niveau wil volgen. Elke kandidaat wordt uitgenodigd om zijn kandidatuur in te dienen en voor een auditie te slagen.

Schoolgeld

Voor Belgen en onderdanen van de Europese Unie is het schoolgeld vastgesteld op 8.500 EUR per schooljaar. Voor de jaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 wordt dit tarief uitzonderlijk verlaagd tot 6.375 EUR. Voor studenten buiten de Europese Unie wordt dit tarief 17.000 EUR verlaagd tot 12.750 EUR voor de jaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025.

Algemeen onderwijs

In België is de leerplicht gratis. Het schoolgeld blijft beperkt tot de aankoop van het nodige materiaal en een symbolische bijdrage in de kosten van de oprichting die aan het begin van het jaar wordt meegedeeld.

Accommodatie in het internaat in een “all inclusive” formule

Accommodatie en volpension, 5 dagen (en 4 nachten) per week van maandagochtend tot vrijdagmiddag, worden aangeboden tegen een eenmalig tarief van 5.150 EUR per schooljaar.

Accommodatie en volpension, 5 dagen (en 5 nachten) per week van zondagavond tot vrijdagmiddag, worden aangeboden tegen een enkel tarief van 6.100 EUR per schooljaar.

Accommodatie en volpension, 7 dagen (en 7 nachten) per week, worden aangeboden tegen een eenmalig tarief van 9.900 EUR per schooljaar*.

Deze tarieven zijn geldig voor schooljaar 2023/2024 en kunnen in de toekomst wijzigen.

Bij aankomst wordt een huurgarantie van 800 EUR gevraagd.
Leerlingen onder de 16 jaar hebben voorrang voor het internaat.

* Met uitzondering van bepaalde weken van de schoolvakanties gedurende het jaar, d.w.z.:
-een van de 2 weken van 21/10/2023 tot 5/11/2023 (Congé d’automne - Allerheiligen)
-de 2 weken van 23/12/2023 tot 7/1/2024 (Vacances d’hiver - Kerstmis)
-een van de 2 weken van 24/2/2024 tot 10/03/2024 (Congé de détente - Carnaval)
-een van de 2 weken van 27/4/2024 tot 12/5/2024 (Vacances de Printemps - Pasen)

De kosten van gastgezinnen

Voor studenten die in het weekend niet naar huis kunnen maar liever bij een gastgezin verblijven, wordt een bijdrage in de kosten gevraagd ter dekking van de lopende kosten (21 EUR per nacht). Op zoek naar een gastgezin?

Niet-residentiële formules

Voor studenten boven de 16 raadt Mosa aan om bij UNI te verblijven, dat comfortabele kamers met eigen toilet en badkamer biedt, op 3 minuten lopen van Mosa. Onze studenten krijgen 5% korting op de publieksprijs en worden voor zover mogelijk op dezelfde verdieping ondergebracht.
Extraneï kunnen kiezen uit verschillende formules, allemaal inclusief SiiN©-maaltijden bij Mosa:
Alleen lunch (5 per week): 1.250 EUR per schooljaar
Lunch (5 per week) en diner (4 per week): 2.750 EUR per schooljaar
Ontbijt (5 per week), lunch (5 per week) en diner (4 per week): 3.300 EUR per schooljaar 

Betaalmogelijkheden

Schoolgeld dansopleiding. Bij het indienen van het inschrijvingsformulier wordt een aanbetaling van 20% (en een minimum van 1.000 EUR) van het collegegeld gevraagd. Een extra 40% van het collegegeld moet vóór 1 september zijn betaald. De resterende 40% dient voor 1 november volledig betaald te zijn.

Accommodatie en volpensioen. Accommodatiekosten, zoals kosten voor vol- of halfpension of gastgezin, moeten maandelijks vooruit worden betaald vóór de 1e van elke maand vanaf september.

Andere uitgaven. Eventuele andere kosten worden op het moment van verbruik in rekening gebracht.

Beurzen

Bij de Mosa Ballet School rijmt uitmuntendheid met gelijke kansen, de school verwelkomt studenten van alle sociaal-economische achtergronden.
Ongeacht de geografische, culturele of sociaal-economische afkomst van de kandidaat-studenten, zal gelijke geschiktheid voor audities uitsluitend gebaseerd zijn op talent, verdienste en potentieel.
Met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie streeft de Mosa Ballet School ernaar om een getalenteerde danser nooit te weigeren bij gebrek aan financiële middelen en om iedereen dezelfde kansen te garanderen, door de toekenning van beurzen (geheel of gedeeltelijk) afhankelijk te maken van de sociaal-economische situatie van gezinnen.
Wat hun financiële situatie ook is, de Mosa Ballet School nodigt daarom alle getalenteerde, gemotiveerde en rigoureuze jonge dansers uit om auditie te komen doen.
Als je een vraag hebt over het toekennen van beurzen, kun je per e-mail contact met ons opnemen via het adres scholarships@mosaballetschool.eu.


Audities

De inschrijving voor audities voor het jaar 2023-2024 zijn nog open.

In het algemeen en voor zover je mogelijkheden zijn, raden we je sterk aan om persoonlijk auditie te doen. Intensieve cursussen kunnen ook leiden tot toelating. Mocht het voor jou niet mogelijk zijn om persoonlijk naar een van de audities te komen, dan krijg je de mogelijkheid om online auditie te doen.

Zie onze secte "Audities"

Visa

We helpen studenten van A tot Z bij het verkrijgen van hun gelijkwaardigheid voor de geesteswetenschappen en bij het verkrijgen van hun Visa.
Voor studenten die hun opleiding buiten België volgen voordat ze bij Mosa aankomen en die onze partnerschool binnenkomen, is een vergoeding van 70 EUR te verwachten voor het equivalentiebureau, dat beslist over het jaar dat de student zal inburgeren in Athénée Charles Rogier.


Pre-Professional Program (18-20)Beschrijving

De Pre-Professional Program staat open voor zowel studenten die worden uitgenodigd om deel te nemen na het succesvol afronden van het 6e niveau van de Main Program als voor degenen die als nieuwe studenten willen deelnemen. Voor de laatste is een voorauditie verplicht.
De Pre-Professional Program heeft weliswaar een gemeenschappelijke kern met niveau 6 van de Main Program van Mosa, maar opereert zelfstandig, met lessen verspreid over de dag.
Er zijn dus geen schoolverplichtingen en het zal gebaseerd zijn op een ander leertempo, inclusief regelmatige ochtendactiviteiten die specifiek voor het leerproces zijn. De Pre-Professional Program is onverenigbaar met een volledig schoolcurriculum overdag.

Waarschuwing: als dit programma verleidelijk kan zijn voor studenten die zich willen bevrijden van de beperkingen van het secundair onderwijs, raden we het sterk af voor studenten die een beetje uit de pas lopen met hun academische opleiding.
In overeenstemming met ons scholingsprincipe worden leerlingen die in het 6e leerjaar van hun dansopleiding zitten, maar die nog een jaar secundair onderwijs moeten afronden, uitgenodigd om het 6e leerjaar dans te herhalen om hun academisch diploma te behalen.

Rooster

Het aantal uren danstraining is circa 30 uur per week.

 

Voor wie?

Dit programma staat open voor studenten tussen de 18 en 20 jaar op 31 december na de start van het schooljaar. Ook studenten jonger dan 18 jaar die bij het begin van het schooljaar hun diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig) hebben behaald, zijn welkom.

Schoolgeld

Voor Belgen en onderdanen van de Europese Unie is het schoolgeld vastgesteld op 7.950 EUR per schooljaar.
Voor studenten buiten de Europese Unie bedraagt deze vergoeding 15.900 EUR.

Niet-residentiële formules

Voor studenten boven de 16 raadt Mosa aan om bij UNI te verblijven, dat comfortabele kamers met eigen toilet en badkamer biedt, op 3 minuten lopen van Mosa. Onze studenten krijgen 5% korting op de publieksprijs en worden voor zover mogelijk op dezelfde verdieping ondergebracht.
Extraneï kunnen kiezen uit verschillende formules, allemaal inclusief SiiN©-maaltijden bij Mosa:
Alleen lunch (5 per week): 1.250 EUR per schooljaar
Lunch (5 per week) en diner (4 per week): 2.750 EUR per schooljaar
Ontbijt (5 per week), lunch (5 per week) en diner (4 per week): 3.300 EUR per schooljaar

Betaalmogelijkheden

Schoolgeld dansopleiding. Bij het indienen van het inschrijvingsformulier wordt een aanbetaling van 20% (en een minimum van 1.000 EUR) van het collegegeld gevraagd. Een extra 40% van het collegegeld moet vóór 1 september zijn betaald. De resterende 40% dient voor 1 november volledig betaald te zijn.

Andere uitgaven. Eventuele andere kosten worden op het moment van verbruik in rekening gebracht.

Beurzen

Bij de Mosa Balletschool rijmt uitmuntendheid met gelijke kansen, de school verwelkomt studenten van alle sociaal-economische achtergronden.
Ongeacht de geografische, culturele of sociaal-economische afkomst van de kandidaat-studenten, zal gelijke geschiktheid voor audities uitsluitend gebaseerd zijn op talent, verdienste en potentieel.
Met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie streeft de Mosa Balletschool ernaar om een getalenteerde danser nooit te weigeren bij gebrek aan financiële middelen en om iedereen dezelfde kansen te garanderen, door de toekenning van beurzen (geheel of gedeeltelijk) afhankelijk te maken van de sociaal-economische situatie van gezinnen.
Wat hun financiële situatie ook is, de Mosa Balletschool nodigt daarom alle getalenteerde, gemotiveerde en rigoureuze jonge dansers uit om auditie te komen doen.
Als je een vraag hebt over het toekennen van beurzen, kun je per e-mail contact met ons opnemen via het adres scholarships@mosaballetschool.eu.

Audities

De inschrijvingen voor de audities voor het jaar 2023-2024 zijn nog open.
In het algemeen en voor zover je mogelijkheden zijn, raden we je sterk aan om persoonlijk auditie te doen. Intensieve cursussen kunnen ook leiden tot toelating.Mocht het voor jou niet mogelijk zijn om persoonlijk naar een van de audities te komen, dan krijg je de mogelijkheid om online auditie te doen.

Zie onze secte "Audities"

Visa

Wij helpen studenten van A tot Z bij het verkrijgen van hun Visa.


Mosa Preparation Program (9-12)


Beschrijving

Vanaf 2023-2024 biedt Mosa cursussen aan voor 9- tot 12-jarigen die nog niet in het voortgezet onderwijs zitten. Het doel is om kinderen idealiter voor te bereiden op het leren van ballet op een hoog niveau en in een kwaliteitsvolle omgeving, maar zonder hun lagere schoolopleiding te beïnvloeden.
De kinderen worden ingedeeld naar niveau en krijgen les op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag/namiddag.

Rooster

3 sessies van 1u15 voor niveau 1.

3 sessies van 1u30 voor niveau 2 en 3.


Voor wie?

Alle kinderen van 9 tot 12 jaar die ballet willen leren of willen volgen in een internationale dansschool. Dansvoorkennis is niet nodig.

Schoolgeld

Voor Belgen en onderdanen van de Europese Unie is het studiegeld vastgesteld op 990 EUR per schooljaar.
Voor studenten buiten de Europese Unie bedraagt deze vergoeding 1.980 EUR.

Betaalmogelijkheden

Schoolgeld dansopleiding. Bij het indienen van het inschrijvingsformulier wordt een aanbetaling van 20% van het collegegeld gevraagd. Een extra 40% van het collegegeld moet vóór 1 september zijn betaald. De resterende 40% dient voor 1 november volledig betaald te zijn.

Andere uitgaven. Eventuele andere kosten worden op het moment van verbruik in rekening gebracht.

Beurzen

Bij de Mosa Balletschool rijmt uitmuntendheid met gelijke kansen, de school verwelkomt studenten van alle sociaal-economische achtergronden.
Ongeacht de geografische, culturele of sociaal-economische afkomst van de kandidaat-studenten, zal gelijke geschiktheid voor audities uitsluitend gebaseerd zijn op talent, verdienste en potentieel.
Met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusie streeft de Mosa Balletschool ernaar om een getalenteerde danser nooit te weigeren bij gebrek aan financiële middelen en om iedereen dezelfde kansen te garanderen, door de toekenning van beurzen (geheel of gedeeltelijk) afhankelijk te maken van de sociaal-economische situatie van gezinnen.
Wat hun financiële situatie ook is, de Mosa Balletschool nodigt daarom alle getalenteerde, gemotiveerde en rigoureuze jonge dansers uit om auditie te komen doen.
Als je een vraag hebt over het toekennen van beurzen, kun je per e-mail contact met ons opnemen via het adres scholarships@mosaballetschool.eu.

Toelatingstest

Er zijn geen dansvereisten nodig. Een succesvolle toelatingstest is echter wel verplicht voordat je je inschrijft. Dit is een proeve van bekwaamheid.

Aanmelden voor de toelatingstest